Skip to main content

Nieuws

Spreiding in productiestart oranje paprika zou zomaar voordeel kunnen zijnTed Zwinkels, Zwingrow:

Tholen – Sinds half maart zijn er weer oranje paprika’s van Nederlandse bodem op de markt. “De aanvoer is mooi geleidelijk op gang gekomen”, vertelt teler Ted Zwinkels van Zwingrow. Hij is één van de leden van de Oranje Paprikavereniging. “Er is veel spreiding in de aanvoer van alle leden. Dat sluit goed aan op de geleidelijke opbouw van het seizoen en de switch die de retail op dit moment aan het maken is.”

Een spreiding die onder meer het gevolg is van problemen met het zaad en de opkweek. “Het zaad voldeed niet in alle gevallen aan de eisen”, weet Ted van collegatelers. “Daardoor moest in sommige gevallen opnieuw gezaaid worden en moest de plantdatum noodgedwongen worden uitgesteld. Bij ons toevallig niet. Als teler is het natuurlijk erg vervelend, maar toch zou het achteraf ook wel eens een voordeel kunnen zijn. Door de verschillende productieritmes zijn productiepieken in het begin van het seizoen uitgebleven en kun je als teler misschien wel profiteren van betere prijzen als het aanbod komend jaar wat meer gespreid is.”

Extra vraag uit de VS
De vraag naar oranje paprika’s was aan het begin van het seizoen direct goed. “Je zag dat er in de supermarkten geen flowpacks meer lagen vanwege kwaliteitsproblemen in Spanje. De afgelopen jaren heeft oranje in die flowpacks met ‘stoplichtkleuren’ steeds meer de plek van groen ingenomen. Sowieso zie je een toename van oranje paprika in de supermarkt, ook los. De extra promotie die wij maken werpt zeker zijn vruchten af.”

Promotie die voornamelijk gericht is op Nederland, Duitsland en Engeland. Ook de Verenigde Staten is een belangrijke afzetmarkt. “Het kan per periode verschillen, maar in de eerste weken van het seizoen zag je direct ook extra vraag vanuit de Verenigde Staten.”

Oranje volgt rood en geel in productiviteit en groeikracht
De afgelopen jaren neemt het areaal oranje paprika geleidelijk toe. Momenteel is het zo’n honderd hectare in Nederland. “Er komt elk jaar gemiddeld genomen een paar hectare bij. Ook dit jaar.” In andere landen ontwikkelt het areaal zich ook, maar Nederland is nog wel het oranje paprikaland bij uitstek. “Als je naar de kleurenkaart kijkt, is het percentage oranje in Nederland veel groter dan in andere landen. Nederland is echt een voorloper. De teelt is hier ontwikkeld en nu zie je andere landen volgen.”

Een ontwikkeling die Ted ziet is dat de rassen voor oranje paprika steeds groeikrachtiger en productiever worden. “Toch ligt de productie van oranje paprika’s altijd nog lager dan van bijvoorbeeld rood en geel. In rood en geel worden grote stappen gezet, waarna oranje vaak enige tijd later ook volgt.”

Blik in de kas bij Zwingrow

Publicatiedatum:Groente Nieuws