Creation: Free Design

snijden

Teelt

De Nederlandse telers van paprika's sparen kosten noch moeite om een product met de hoogst haalbare kwaliteit te kunnen leveren, zonder daarbij het milieu uit het oog te verliezen. Er wordt op een heel duurzame manier met energie omgegaan en biologische bestrijding is de basis voor een veilige teelt van Nederlandse oranje paprika’s.

Paprikaparadijs
De teelt vindt plaats in Nederlandse kassen. In de kas kan het klimaat helemaal afgestemd worden, zodat de beste groei omstandigheden kunnen worden gecreëerd voor de paprikaplant. Insecten die schadelijk zijn voor de teelt, daarom ook plaaginsecten genoemd, worden biologisch bestreden door hun natuurlijke vijanden in de kas uit te zetten.

Recycling
Elke plant krijgt individueel druppelsgewijs water waaraan voedingsstoffen toegevoegd zijn. Een computer berekent voortdurend hoeveel water toegevoerd moet worden en hoeveel van elk van de voedingsstoffen aan het water toegediend moet worden. Hierdoor kan een optimale groei van het gewas bereikt worden terwijl zeer efficiënt met de middelen omgegaan wordt. Het niet door de planten opgenomen gedeelte van het toegevoerde water wordt, zonder dat het in aanraking komt met de grond, opgevangen en na reiniging opnieuw gebruikt.

wkk400x200

Duurzame energie
Door te investeren in nieuwe technieken is het gelukt om het energieverbruik per eenheid product drastisch te minimaliseren. Zo wordt een flink deel van de Nederlandse oranje paprika’s al geteeld door gebruik te maken van aardwarmte. Door in de aardkorst te boren naar warmte (de aarde heeft namelijk een superwarme kern), kan deze warmte m.b.v. water in de kassen worden gebruikt, waardoor er geen beroep hoeft te worden gedaan op fossiele brandstoffen.

De telers die nog geen gebruik maken van aardwarmte, zijn ook constant bezig om zuinig met energie om te gaan. Dat kan door gebruik te maken een WKK-installatie (Warmte/Kracht-Koppeling). Een WKK-installatie levert, na verbranding van gas, zowel elektriciteit, als warmte en CO2 die nodig zijn voor de groei van het gewas. De elektriciteit wordt aan het externe net geleverd. Door middel van warmtebuffers, waar een tijdelijk teveel aan warmte kan worden opgeslagen, kan er heel efficiënt met energie omgesprongen worden. Gas dat wordt gebruikt door WKK-installaties wordt veel efficiënter benut dan bij een elektriciteitscentrale. De warmte van het koelwater van de WKK-installatie wordt volledig gebruikt voor verwarming van de kas. Bij elektriciteitscentrales wordt het koelwater als afval afgevoerd. Bovendien wordt in de winterperiode boven het gewas een dubbel energiescherm gebruikt.

Wil je meer lezen over aardwarmte, klik dan op deze link.

aardwarmte